Nieoczekiwany błąd środowiska wykonawczego

Środowisko wykonawcze napotkało nieoczekiwany błąd.

Źródło błędu

Nazwa strony:/blogSearch.xsp
Identyfikator elementu sterującego: inputRichText1

Wyjątek

Błąd podczas wykonywania wyrażenia obliczanego JavaScript
Błąd interpretera skryptów (wiersz = 1, kolumna = 23): Element rowData.getDocument() ma wartość NULL

JavaScript code

   1: rowData.getDocument().getItemValue('EntryText')

Stos wywołań